PočetnaOpremaStorageBuffalo tehnologijaŠta je RAID?

Šta je RAID?

 

Nazad na Buffalo stranu

Standardna tehnologija - Šta je RAID?

RAID je skraćenica za “Redundant Array of Independent Disks”. Ideja je da se kombinuju mogućnosti klasičnih harddiskova koji se nalaze u nizu jer je perfomansa takvog sistema daleko bolja nego performanse pojedničnog diska a u isto vreme Vaš računar ih vidi kao jedan samostalni disk. Ova tehnologija se koristi u različitim varijantima i za postizanje različitih rezultata koje se nazivaju  RAID Nivoi/Modovi.

Zašto Vam je potreban RAID?

  • Za brzinu i kapacitet
  • Za maksimalnu redudantnost
  • Ako zahtevate povećavanje kapaciteta uz jednostavnu redudantnost.
  • Za bolju kombinaciju brzine i bezbednosti

RAID Nivoi/Modovi

JBOD
Kontroler tretira svaki disk kao samostalni, tako da je svaki disk nezavistan sa svojim slovom ( drive letter). Ovakav mod rada ne pruža nikakvu redudantnost sistema . Ovaj mod ne predstavlja RAID u pravom smislu te reči ali ipak spada u RAID grupu jer je kontrolisan od strane RAID kontrolera.

RAID 0
RAID 0 ili "striping" mod se koristi za postizanje što većeg kapaciteta storidža pri maksimalnoj brzini rada. Podaci se dele i istovremeno upisuju  na nekoliko različitih diskova. Ovakvo rešenje omogućava  da,  na primer, 2 harddiska kapaciteta 250 GB u RAID 0  znatno brže rade(upisuju/čitaju podatke) nego jedan kapaciteta od 500 GB .

RAID 1
RAID 1 ili "mirroring" mod se koristi za kreiranje tačne kopije podataka na svakom disku u nizu. U ovom modu  kapacitet storidža je polovina ukupnog zbira kapaciteta svih diskova u nizu.

RAID 5
RAID 5 ili "parity" mod prenosi podatke širom mreže diskova čineći storidž otpornijim na gubitak podataka. Pri ovoj konfiguraciji, totalni kapacitet je  (N-1)*GB gde je  “N” broj diskova u nizu pa je npr. 4 diska od po 250GB kreiraju storidž kapaciteta  750GB .

RAID 10
Najbolje rešenje za postizanje brzine i redudantnosti. To je kombinacija Moda 0 i Moda 2 i pruža brzinu upisa/čitanja podataka kao kod RAID 0 i redudantnost kao kod RAID-a

RAID 50, 51, 60 & 61
Kombinacija RAID modova. Ova funkcija je omogućena kod TeraStation® 6 and 8 tipova NAS uređaja.