PočetnaOpremaStorageBuffalo tehnologijaSecure LockWare

Buffalo Jedinstvena Tehnologija

 

Nazad na Buffalo stranu

Secure LockWare

Držite Vaše podatke dalje od radoznalih očiju.

U današnjem svetu digitalnih storidža, neophodno je obezbediti poverljivost podataka. Buffalo Secure LockWare je besplatni softverski alat koji nudi niz bezbednosnih opcija za kodiranje poverljivih podataka. Čak i ako su podaci ukradeni ili izgubljeni, Buffalo Secure LockWare drži Vaše podatke dalje od radoznalih očiju.

Prednosti Secure LockWare™

  • Bezbednost Buffalo SLW štiti Vaše podatke
  • Besplatan je! Preuzmite ovde >>
  • Podržava AES Enkripcioni algoritam Secure LockWare koristi moćni AES enkripcioni algoritam za bezbednost podataka, isti enkripcioni standard koja koristi Američka vlada.
  • Podržavaju ga svi Buffalo proizvodi
    Secure LockWare je kompatibilan sa svim Bufallo uređajima

Izaberite nivo bezbednosti koji vam treba

Secure LockWare nudi tri bezbednosne opcije:

Kodiranje drajva

Izvršite enkripciju kompletnog storidža. Svi podaci na uređaju su zaštićeni i ne postoji mogućnost pristupa bez lozinke koja se definiše u toku definisanja koda.

File/Folder kodiranje

Kodiranje individualnih podataka i foldera. Individualni podaci i folderi su zaštićeni i nemoguće im je pristupiti im bez lozinke. Secure LockWare nudi razne mogućnosti enkripcije uključujući i enkripciju difoltne destinacije fajla.

Zaključani PC

Sprečite neovlašćeno korišćenje Vašeg PC računara zahtevajući USB "ključu".

Kako funkcioniše Secure LockWare

Jaka AES enkripcija čuva vaše podatke

Problem

Gubitak: Nezaštićene podatke može svako da pročita. Lični podaci, lista korisnika, interni podaci kompanije - sve se to nalazi na Vašem harddisku.

Rešenje

Kodiranje: Kodirani podaci sa AES su bezbedni. Niko neće moći da pistupi Vašim podacima ako nema lozinku.

Secure LockWare koristi moćnu AES enkripciju. Zato su podaci tako dobro zaštićeni.

Zaključani PC sprečava neovlašćeni pristup

Problem

Provala: Od momenta kada ste napustili Vaš računar, Vaši podaci postaju dostupni svima pa čak i lopovima.

Rešenje

PC Lock: Koristite USB fleš memoriju kao "ključ" za Secure LockWare. Kada je ključ "ubačen": pristup računaru je omogućen. Kada se ključ ne nalazi u računaru: pristup računaru je zabranjen.

Secure LockWare poseduje PC Lock funkciju koja sprečava provalu i krađu podataka.

Potrebna vam je lozinka da bi pristupili storidžu sa enkriptovanim podacima jer je nemoguće analizirati i ekstraktovati bilo koji podatak sa AES enkriptovanog strima čime se maksimalno štite Vaši podaci.

PC Lock sarađuje sa Windows-om radi sprečavanja neautorizovanog pristupa Vašoj tastaturi i skiva sadržaj sa monitora od svih znatiželjnika. PC Lock se aktivira izvlačenjem USB drajva iz računara, Secure LockWare™ logo se pojavljuje na ekranu i sprečava prikazivanje podataka na ekranu.

Secure LockWare™ sprečava krađu podataka

Problem

Krađa: Šta je na Vašem Harddisku? Nestanak harddiska ne predstavlja samo materijalni gubitak nego, što je važnije gubite Vaše personalne podatke, listu korisnika ili veoma važne?

Rešenje

Enkripicija: Iako vam nestane harddisk, Vaši podaci su zaštićeni i neautorizovani korisnici ne mogu niti da pregledaju sadržaj podataka niti da ih koriste.

Svakodnevno se rukuje sa mnoštvo podataka. Neki od tih podataka sadrže veoma bitne personalne ili firmine podatke koje ne treba da budu dostupne javnosti. Ako su podaci kodirani sa AES, tada su sigurni, čak i ako harddisk dođe u nečije druge ruke. .

 

Sa kojim proizvodima Secure LockWare radi?

  • Samo Buffalo proizvodi rade sa SecureLockWare™.
  • Secure LockWare nije predviđen da radi sa drugim uređajima i može da prouzrokuje probleme.
  • Tehnička podrška je dostupna samo za Buffalo storidž proizvode.