Siguran grad – Opština Kanjiža

  Lajkovac

Rezultati uvođenja video nadzornog sistema MOBOTIX

Opština Kanjiža instalirala je sistem video nadzora Mobotix početkom 2010 g. Opština je sistem uvela da bi se uverila u benefite video nadzornog sistema, razrešila uočene probleme i da bi ispitala mogućnosti  primena video sistema u Kanjiži i Horgošu (Kanjiža je administrativni centar graničnog područja), gde postoji problem ilegalnih prelazaka granice.

Problemi:

 • dnevno 200 nedozvoljenih ulazaka vozila u pešačku zonu, uprkos prisustvu policije „džipovi su puštani“
 • prodaja droge u pešačkoj zoni
 • kontrola ljudi - prisustvo ilegalnih useljenika koji su prelazili granicu sa Mađarskom
 • oštećivanje opštinskog inventara na ulazu/izlazu iz pešačke zone, što je rezultovalo stalnim ulaganjem opštine u popravku inventara kao što su svetla, klupe, žardinjere,itd.

Postignuti ciljevi:

 • 50 dana bez ijednog zabeleženog vandalizma u pešačkoj zoni
 • izdavanje kazni za ulazak u pešačku zonu uz sliku sa kamere
 • 300.000 dinara kvartalno – povećan mesečni prihod opštine od kazni od septembra 2010 - „kamere se brzo isplatile“
 • promena ponašanja i prevencija - „ljudi su shvatili da nema subjektivnih analiza incidenata – slika je slika“
 • fenomenalan kvalitet slike omogućava prepoznavanje ljudi i tablica
 • prodaja droge u pešačkoj zoni je monitorisana sa virtuelnim policijskim patrolama, targetirana i zaustavljena
 • policija se kontroliše, vidi se koga policija zaustavlja i kako se prema njima odnosi
 • za policiju, sistem omogućava da se policajci povuku sa ulica, uz smanjenje direktnih kontakata sa građanstvom gde su nastajali problemi
 • registrovani ljudi koji se sumljivo ponašaju, patrole poslate sa jasnim zadatkom, bez potrebe za pojačanim stalnim prisustvom policije

Dodatno postignuti cilj:

 • problem – opština platila 432.000 dinara kao odštetu ženi koju je ujeo pas lutalica u pešačkoj zoni
 • kontrola pasa lutalica u pešačkoj zoni – „za pola sata sam izbrojao 13 lutalica“
 • alarmiranje komunalne službe od strane ljudi iz kontrolnog video centra
 • uklonili pse iz pešačke zone
 • poboljšana čistoća pešačke zone, uz pohvale građanstva opštini

Zaključak:

 • povećana bezbednost građana Kanjiže
 • odvraćanje eventualnih prekršioca
 • opština Kanjiža je vrlo zadovoljna sistemom Mobotix
 • poboljšana komunikacija između opštine i građana, jer opština jasno komunicira sa građanstvom o postignutim ciljevima postavljanja video nadzora
 • povećan priliv u budžet – direktni benefit uvođenja sistema
 • smanjenje troškova opštine - bez troškova za obnavljanje inventara
 • građani zadovoljni uklanjanjem droge iz gradskog jezgra
 • optimizovano delovanje policije

Dalje akcije:

 • proširenje Mobotix video nadzornog sistema u Kanjiži
 • kontrola kretanja saobraćaja u Kanjiži, kretanje teških kamiona na magistrali, sprečavanje ulazaka u grad teških kamiona
 • proširenje sistema na Horgoš
 • video kontrola  „zelene granice“ – sprečavanje ilegalnih prelazaka granice
 • video kontrola glavnih javnih punktova u Horgošu – „svaka četvrta kuća je prazna – problem provala“

Beograd, 08.03.2011.

< Povratak na Reference - Siguran Grad