PočetnaOpremaFiber / MUX / Cross Connect

MultiServisna oprema

 

VUCOMM ima kompletnu gamu
Multiplekserske, Cross Connect i Fiber optic opreme

Kompanije Tainet i CTC proizvode profesionalnu Mux i Cross Connect opremu. Od jednostavnih Multipleksera, pa do ekonomične CWDM koja može 10 X povećati postojeći kapacitet Fiber kabla, VUCOMM ima kompletnu gamu Multiplekserske, Cross Connect i Fiber optic opreme.

VUCOMM u svom programu ima više vrsta multipleksera i cross connect uređaja koje korisnik može modularno sastaviti prema svojim potrebama i vrstama saobaraćaja koje ostvaruje.

  • Povećanje prenosne moći baznih stanica preko Fiber kabla multipleksiranjem E1 i Ethernet saobraćaja
  • Prenos Ethernet saobraćaja preko više E1 portova (Inverzni Mux)
  • Multipleksiranje serijskih (X.21/V.35/RS232) i Ethernet saobraćaja preko E1 linka
  • Multipleksiranje serijskog, ethernet i E1 saobraćaja preko Fiber linka
  • CWDM – multipleksiranje više gigabitnih Ethernet veza preko jednog para Fiber vlakna
 
 

Maksimalno iskorišćenje prenosnog opsega, bilo da fizički prenosni medijum Fiber Optički kabl, DSL modem ili E1 link, najbolje se vrši Multipleksiranjem više korisničkih portova na jedan zajednički. Korisnički portovi mogu biti Ethernet, E1, telefonski portovi, Fiber itd.

Cross Connect je po funkcionalnim mogućnostima iznad funkcije Multipleksera, mada i nju uključuje.

Cross Connect uzima saobraćaj sa korisničkog porta i deli ga u 64 Kbps kanale. Svaki 64 Kbps kanal tretira kao posebnu vezu. Tu vezu može usmeravati na bilo koji drugi port u okviru svog uređaja ili bilo kog drugog Cross Connect uređaja u mreži. Na taj način, korisnik ima pred sobom marticu sačinjenu od 64 Kbps kanala, koje slobodno usmerava na bilo koji drugi port, slično kao kod telefonske centrale.

Osim toga Cross Connect može u sebi uključivati bilo koji od prenosnih medijuma, Fiber Optic kabl, DSL modem, E1 port i Ethernet. Na taj način ima funkcije MultiAccess Network Node-a.