PočetnaKvalitet vazduhaMonitoring kvaliteta vazduha i prečišćavanja vazduha za biznis korisnike i facility kompanije

IP kamere mobotix

Monitoring kvaliteta vazduha za biznis korisnike

Monitoring kvaliteta vazduha i prečišćavanja vazduha za biznis korisnike i facility kompanije

U današnjim uslovima lošeg kvaliteta vazduha, poslovni korisnici imaju interes da smanje zagađenost u svojim prostorima, bilo da se radi o tržnim centrima, poslovnim zgradama ili objektima javne uprave.

Poslovni objekti imaju svoje specifičnosti:

  • raznolikost veličine objekta, broja lokacija i tipa delatnosti
  • centralizovano nadgledanje i upravljanje monitoringom kvaliteta vazduha
  • potrebno je automatizovati sistem ventilacije ili prečišćavanja vazduha u slučaju pogoršanja kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha i prečišćavanja vazduha za biznis korisnike i facility kompanije

Rešavanje svake od ovih specifičnosti omogućeno je sa uHoo senzorima za kvalitet vazduha i Mann+Hummel sistemom za prečišćavanje vazduha.

  • uHoo Biznis nalog omogućava da se u jednom centru primaju informacije o kvalitetu vazduha sa svih lokacija gde je instaliran uHoo senzor za kvalitet vazduha (npr. iz svih filijali banaka)
  • uHoo senzor šalje alarme i statistike sa svake lokacije. Ove informacije omogućavaju trenutnu reakciju ili odluku kada je potrebno intervenisati sa ventilacijom ili uraditi izmene na filterskim elementima ventilacije.

Monitoring kvaliteta vazduha i prečišćavanja vazduha za biznis korisnike i facility kompanije


  • Mann+Hummel prečistači vazduha mogu sa automatski aktivirati signalom sa uHoo senzora u slučaju pogoršanja kvaiteta vazduha
  • Mann+Hummel ima prečistače različitog kapaciteta – za male kancelarije, ordinacije, male prodavnice, do velikih prečistača – za škole, sale, samoposluge, veće prodavnice, pozorišta, stanične objekte…
  • Facility kompanije koje brinu o objektima dobijaju mogućnost uvođenja novog servisa za svoje klijente – servis monitoringa kvaliteta vazduha i intervencija radi poboljšanja kvaliteta vazduha, što donosi mogućnost novih prihoda.

Monitoring kvaliteta vazduha i prečišćavanja vazduha za biznis korisnike i facility kompanije