PočetnaOpremaModemiTainet T-336 Analogni V.34 Modem

Tainet T-336 Analogni V.34 Modem

Modem za komutirane i iznajmljene telefonske linije

Tainet T-336 je visoko kvalitetan V.34 sinhrono / asinhroni modem za rad na iznajmljenim 2/4-žičnim i dial-up linijama.  Na sebi ima RS232/DB25 port.

U V.34 modu modem radi brzinom od 33.6 Kbps, asinhrono (115.2 Kbps). Podržava V.42bis/V.42 i MNP4/5 protokol za otklanjanje grešaka i kompresiju.

 

T336 je odličan izbor za povezivanje mernih/kontrolnih/scada uređaja koji zahtevaju pouzdan prenos u različitim uslovima rada.

Na sebi ima LCD panel, kao i tastaturu koja omogućava da se modem potpuno konfiguriše bez priključenja na PC, kao i da se vide performanse linije i prema tim parametrima podese performanse linije.

Sekundardni kanal omogućava da se sa centralne lokacije kontroliše udaljeni modem.

T336 se isporučuje kao Table Top modem. Postoji i rek za smeštaj 16/32 modema u kartičnoj izvedbi, sa centralizovanim upravljanjem i kontrolom, kao i dualnim napajanjem.

 
Linijski Interface
Standard: ITU-T V.34+,V.34, V.32bis, V.22bis, V.22...
Mod rada: Sinhrono/Asinhroni
Rad na iznajmljenim linijama: da, 1/2 parice
Rad na komutiranim linijama: da
Korisnički Interface
Port: RS232/V.24/DB25
Dodatne funkcije
LCD Display
Tastatura
Merenje performansi linije
Učitavanje gotovih konfiguracionih profila
Upravljanje i napajanje
Lokalno /Udaljeno preko tastature
Indikacija na LCD za udaljeni modem
Napajanje: lokalno 220 V

Detaljna specifikacija:

T-336 Analogni V.34 Modem

www.tainet.net