PočetnaIP video nadzorBezbednost uz veštačku inteligenciju i ugrađenu Analitiku u inteligentnoj kameri

IP kamere mobotix

Bezbednost uz veštačku inteligenciju

Ugrađena analitika u inteligentnoj kameri

Video nadzorni sistem za Smart City uključuje prenos ogromne količine video materijala sa desetina ili stotina kamera, memorisanje velike količine snimka, kao i donošenje odluka koje se tiču bezbednosti i sigurnosti svih stanovnika. Takođe, kvalitet ove mreže može biti odlučujući element u tumačenju incidenata, kao I validnosti snimka u sudskim procesima.

Mobotix je nemački prozvođač inteligentnih kamera sa Analitikom koja je ugrađena u samoj kameri. To znači da svaka kamera automatski donosi odluke prema predefinisanim parametrima, snima u visokoj rezoluciji u samoj kameri I samostalno reaguje na incidente . Ovo olakšava proces praćenja sistema video nadzora, jer sam sistem pomaže operaterima.

  • Pokrivanje velikih površina video nadzorom visoke rezolucije uz minimalan broj kamera
  • Analitika u kameri određuje da li na određenoj površini se nalazi previše ljudi ili izoluje pojedinačne objekte (ljude, vozila, životinje) na slici, kao i
  • Mobotix termalne kamere registruju povišenu temperaturu kod ljudi, obezbeđuju komunalnu infrastrukturu grada, uz alarme ukoliko se pojavi neko sa povišenom temperaturom ili na deponijama javi požar.