PočetnaIP video nadzorMonitoring stanja puteva, kontrola saobraćaja uz registrovanja saobraćajnih prekršaja

IP kamere mobotix

Monitoring stanja puteva

Kontrola saobraćaja uz registrovanja saobraćajnih prekršaja

Jednostavno održavanje puteva uz pomoć Veštačke Inteligencije, obezbeđenje poštovanja signalizacije uz kontrolu broja i vrste vozila na ulicama

  • Road AI Software za mapiranje oštećenja na putevima, kontrolu stanja podloge i padavina na putevima
  • Gekko Software za prepoznavanje tablica registruje prolaske vozila kroz crveno svetlo, prelaske preko pune linije, pogrešno skretanje ili zaustavljenje vozila
  • Mobotix M73 kamera sa ugrađenim AI Road – 3D software-om za određivanje broja i vrste vozila, srednju brzinu vozila, kao i slanja alarma u slučaju ulaska neodgovarajućeg vozila na put koji nije predviđen za tu vrstu vozila.
  • Kontrola popunjenosti parkinga pomoću M73 kamere i Parking software-a
  • Kombinovano rešenje za kontrolu saobraćaja sa Mobotix kamerama i Vaisala senzorima za kvalitet vazduha