PočetnaOpremaSpoljašnji prečistači vazduha - Filter Cube Mann + Hummel

Prečistač vazduha Filter Cube

 
  

Spoljašnji prečistač vazduha Filter Cube

Mnogi gradovi širom sveta pate od prekomernog zagađenja vazduha. Izvori zagađenja kao što su drumski saobraćaj i industrijska postrojenja uzrokuju visoke koncentracije prašine i azot-dioksida. Na prometne saobraćajnice posebno utiču na visoke vrednosti emisije štetnih čestica, ali je zagađenje i u podzemnim garažama, železničkim stanicama takođe veliko.

Fina prašina је štetna za ljudsko zdravlje. To se posebno odnosi na najmanje čestice (PM2,5), koje mogu prodreti duboko u pluća i izazvati razna oboljenja. Azot dioksid pogoršava alergije, oštećuje respiratorni sistem i može doprineti srčanim oboljenjima.

Korišćenje stacionarnih sistema prečIstača vazduha kao što su Filter Cube pomaže u smanjenju nivoa zagađenja na određenoj lokaciji i doprinose zaštiti zdravlja stanovništva. Filteri ugrađeni u Filter Cube smanjuju lokalnu koncentraciju fine prašine i azot dioksida. Filter Cube tehnologija se takođe može integrisati u bilborde, autobuska stajališta ili železničke stanice.

Prečistač vazduha zahteva 1 m² prostora, pristup električnoj energiji i (opciono pristup internetu). U zavisnosti od lokacije i zahteva. Nakon završetka pripreme infrastrukture na lokaciji, gotova jedinica za filtriranje može se trenutno uključiti i isključiti daljinskim pristupom. Ovo omogućava merenje i praćenje uticaja prečišćivača u raznim uslovima rada.

Prečistači vazduha su opremljeni inteligentnom arhitekturom mehatronskog sistema. Dostupni senzori beleže podatke o vazduhu, vremenu kao i nivou zagađenja. Ovi podaci se prenose u oblak (cloud) gde se objedinjuju i analiziraju. Sistem filtera je razvijen tako da kontroliše sam sebe u zavisnosti od radnih i krajnjih uslova okoline. Međutim, operater takođe može upravljati Filter cube jedinicama putem daljinskog upravljanja i pristupiti samom sistemu ako je potrebno. Ova inteligentna arhitektura sistema osigurava da prečistači rade izuzetno energetski efikasno, jer ventilatori rade samo kada nivo zagađenja dostigne određeni prag.

Detaljna specifikacija:

Filter cube - Mann + HummelUpotreba:

  • Vezivanje više od 80 procenata azot-dioksida (NO2) i fine prašine
  • Posebno nizak pad pritiska sa malom količinom energije
  • Prečistači vazduha su u stanju da očiste 14.500 m³ vazduha svakog sata
  • Integrisani senzori beleže podatke o vazduhu i vremenu koji se prenose u oblak (cloud) i analiziraju

Pluća