PočetnaOpremaSenzor za kvalitet vazduha Vaisala AQT530

Senzor za kvalitet vazduha Vaisala AQT530

 
  

Spoljna automatska merna stanica za kvalitet vazduha

Senzor za kvalitet vazduha Vaisala AQT530 je spoljna automatska merna stanica za merenje parametara kvaliteta vazduha gasova: NO2, NO, CO, CO2, O3 i čestica PM2,5 i PM10. AQT530 daje pouzdana i tačna merenja parametara i omogućava vizuelizaciju podataka kvaliteta vazduha na software-u Vaisala Beacon.

Tehnologija merenja su najsavremenije elektrohemijske ćelije, kao i laserski brojač čestica koji omogućava pouzdano merenje svih PM čestica, čak do nivoa 0,6 μm.

 Montaža je laka i jednostavna. Povezuje se na 3G/4G mrežu i šalje vrednosti merenja u minutnim periodima na cloud platformu Vaisala Beacon. Vaisala Beacon platformi se može pristupiti sa PC-a ili smart telefona

Senzor za kvalitet vazduha Vaisala AQT530 ima „indikator zdravlja“ koji precizno određuje stanje senzorskih ćelija. AQT530 nema nikakvu potrebu za održavanjem, već se senzorske ćelije menjaju jedanput u periodu do 2 godine. Sama zamena ćelija se može raditi na terenu.

Kao deo Smart City rešenja, AQT530 je posebno dizajniran za primenu u oblastima sa velikom gustinom saobraćaja, putnim mrežama, deponijama, delovima grada gde se koriste individualna ložišta i u blizini industrijskih postrojenja. Na taj način, dobija se pouzdana informacija koliko određene lokacije i područja doprinose opštem nivou zagađenja.

 

Vaisala


 • Merenje NO2, CO, O3, CO2, NO, PM10, PM2.5
 • Ugrađeni meteo senzor temperature i vlažnosti
 • IP65 otpornost
 • Temperaturni opseg: -30 °C /+40 °C
 • Napajanje 10-25VDC, max 1A na 10VDC
 • Dimenzije 33,5x13,3cm, težina 2,4 kg.
 • Svojstva:
 • Oblik izlaznih podataka: Modbus ASCII/RTU, ASCII CSV
 • Tačnost temperaturnog senzora: 0.3 °C, rezolucija 0,1 °C
 • Tačnost senzora vlažnosti:
 • 0 ... 90 %RH: ±3 %RH 90 ... 100 %RH: ±5 %RH, rezolucija 0,1%RH
 • Tačnost senzora pritiska: 15 hPa, rezolucija 1hPa
 • Svojstvax13,3cm, težina 2,4 kg.
Gasovi NO2 NO O3 CO
Opseg koncentracije 2000 ppb 2000 ppb 2000 ppb 10000 ppb
Granica detekcije 5ppb 5 ppb 5 ppb 10 ppb
Preciznost (Mean absolute difference) 3 ppb 3 ppb 4 ppb 25 ppb
Tačnost (Mean absolute error) 7 ppb 15 ppb 11 ppb 183 ppb
Korelacija sa referentnim vrenostima R2:0,70 R2:0,75 R2:0,50 R2:0,85

Čestice PM2.5 PM10
Opseg detekcije 0,6-2.5 μm 0,6-10 μm
Opseg koncentracije 0-1000 μm/m3 0-1000 μm/m3
Granični limit detekcije 0,1 μm/m3 0,1 μm/m3
Korelacija sa referentnim vrenostima R2:0,65 R2:0,75