PočetnaSoftware za IP video nadzorne aplikacijeBioSurveillance Moduli

BioSurveillance Moduli

 
   

BioSurveillance Moduli

BioSurveillance Moduli

Ovi dodatni software-ski moduli dopunjuju funkcionalnost BioSurveillance software-a:

BioMaster–Centralizovani menadžment
Aplikacija za povezivanje više BioSurveillance sistema, sa centralizovanim upravljanjem

BioGenerator–Sintetičko generisanje lica
BioGenerator modul obezbeđuje veštačku rotaciju lica (baziranom na originalnoj slici) i na taj način poboljšava efikasnost prepoznavanja

BioCom–Integracija sa aplikacijama
Modul za integraciju Biosurveillance software-a sa drugim aplikacijama

BioAlarm–Alarmi na mobilnim telefonima
BioAlarm je eksterni modul za vizuelizaciju koji omogućava prijem alarma na Apple i Andriod mobilnim telefonima

BioDatabase–Uvoz slika lica
BioDatabase je software-ski modul koji omogućava automatsko učitavanje velikog broja subjekata u data bazu

BioEnrolment–Automaski unos licau bazu
Software-ski modul za automaski unos u bazu svih subjekata koji prođu kroz vidno polje kamere

BioRegister–Nadgledani unos lica u bazu
BioRegister je modul za unos/registraciju lica u bazu u kontrolisanom modu

BioMail–Slanje alarma pute mmail-a
BioMail omogućava slanje alarma putem e-mail-a

BioCompare–Forenzička analiza lica
BioCompare modul identifikuje određenog subjekta među svim alarmima u data bazi

 

Gekko software

Mobotix software

Software za prepoznavanje lica