PočetnaSoftware za IP video nadzorne aplikacijeBioSurveillance

BioSurveillance

 
   

BioSurveillance

BioSurveillance

Prepoznavanje lica je pouzdana metoda koja se primenjuje na lokacijama koje zahtevaju brzu registraciju svih osoba koje su prošle kroz vidno polje nadzorne kamere, kao i automatsko alarmiranje u slučaju pojave određene osobe.

Biosurveillance je pravo rešenje za povećanje sigurnosti i bezbednosti na objektima poput aerodroma, putničkih stanica, šoping molova, stadiona ili urbanih centara.

Ovo rešenje je moguće primeniti na već postojećim IP kamerama. Istovremeno, tip kamera kao što je MOBOTIX daju optimalan kvalitet slike koje omogućava bolji stepen prepoznavanja.

BioSurveillance software obrađuje živu sliku, video snimak sa IP kamere ili čak fotografiju i registruje sva lica, kreirajući bazu osoba. Određeno lice iz baze (ili sa prethodno unete fotografije) može se uneti kao osobana čiju pojavu želimo kreirati alarm u nadzornom centru. Lica se registruju u kretanju u daljini, čak i polu-okrenute, pokrivene šalom ili sa kapom. BioSurveillance je samostalna aplikacija za Windows OS.

 

Gekko software

Mobotix software

Software za prepoznavanje lica

Karakteristike

     

Tip identifikacije:

Lice, bez kontakta sa osobom, udaljeno, u kretanju

Performanse baze:

Pretraga do 500.000 lica za manje od 1 sekunde

Rezolucija prepoznavanja:

Lica veća od 70 x 70 piksela, preporučeno 100 x 100 piksela

Rezolucija upisa osoba u bazu za potrebe alarma:

Lica veća od 100 x 100 piksela, preporučeno 150 x 150 piksela

Performanse:

Detekcija neograničenog broja lica

Rezolucija detekcije:

Lica veća od 20 x 20 piksela

Rotacija lica:

Optimalnodo 30º, horizontalno ili vertikalno