PočetnaSoftware za IP video nadzorne aplikacijeBioFinder

BioFinder

 
   

BioFinder

BioFinder

BioFinder software omogućava naknadnu pretragu video snimka sa IP video nadzornog sistema za određenim licem, kroz aplikaciju prepoznavanja lica. Pretraga se vrši velikom brzinom (50-200fps), znatno većim fps nego što je brzina originalnog snimka. Ovim je omogućeno da se pretraga na snimcima velike dužine trajanje skrate na nekolko sekund iil iminuta.

Ovim software-om je takođe omogućeno da se izvrši registracija svih lica koje su prošla kroz vidno polje Kamere.

Primer primene je, npr. aerodrom, i potreba da se izvrši pretraga snimka u poslednja 3 dana zaodređenom osobom sa snimka svih nadzornih kamera. Ovaj posao bi zahtevao 3 dana pretrage, uz angažovanje više opaeratera. BioFinder ovaj posao radi automatski i velikom brzinom.

BioFinder je idealno rešenje za forenzičku analizu snimka ili klasifikaciju informacija u potrazi za sumljivom osobom.

BioFinder je samostalna aplikacija za Windows OS.

 

Gekko software

Mobotix software

Software za prepoznavanje lica

Karakteristike

   
  • Forenzička analiza video snimka sa IP nadzornog sistema kroz prepoznavanje lica
  • Pretraga za određenom osobom iz baze lica
  • Istovremena pretraga na snimcima sa više IP kamera
  • GPU tehnologija, veliki broj frejmova u sekundi
  • Pouzdano prepoznavanje promene ekspresije lica, prisustvo naočara, šešira, promene uslova na lokaciji, promenu svetlosnih uslova
  • Eksport alamau PDF formatu