PočetnaOpremaPrečišćivači i senzori kvaliteta vazduha

Prečišćivači i senzori kvaliteta vazduha

 

Kvalitet vazduha i skala zagađenja vazduha (AQI)

Kvalitet vazduha se određuje prema vrednostima parametara, čestica i gasova koji se određuje na osnovu Indeksa kvalieta vazduha (AQI) .

Indeks zagađenosti vazduha (Air Quality Index - AQI) uzima u obzir šest zagađujućih materija: čestice PM 2.5, čestice PM 10, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid, azot-dioksid i ozon. Najveći zagađivač u datom trenutku diktira i broj koji odražava ukupan indeks zagađenja.

AQI skala predstavlja nivo zagađenja vazduha na razumljiv i jednostavan način. Iz ove skale proističu saveti za ponašanje građana.

AQI 0 – 50 Nivo zagađenja - Nezagađen
AQI 50 – 100 Nivo zagađenja - Srednji
AQI 101 – 150 Nivo zagađenja – Srednje-visoko
AQI 151 – 200 Nivo zagađenja – Visoko
AQI 201- 250 Nivo zagađenja – Veoma visoko
AQI 251- 300 Nivo zagađenja – Veoma visoko
AQI 300+ Nivo zagađenja – Ekstremno visoko

 
 
Mann+HummelVaisalauHoo
OurAir SQ 500Vaisala AQT 530uHoo
OurAir TK 850
OurAir SK 2500
Filte Cube

 

Mann Hummel

Vaisala