PočetnaIP video nadzorSiguran grad – gradska video nadzorna mreža

Siguran grad – gradska video nadzorna mreža

Siguran grad - lista referenci

VUCOMM ima velikog iskustva u implementaciji video nadzornih mreža za gradove.

Gradski video sistem je komplikovana aplikacija, gde treba rešiti:

  • montažu kamera na postojeće elemente u gradu
  • formiranje LAN POE mreže na samom mestu instalacije kamera
  • kreiranje uplink konekcije preko raspoloživih sistema veza
  • rešiti snimanje tako da ne zahteva više-megabitne konekcije sa centrom
  • koncipirati efikasan nadzorni centar koji prima alarme sa samih kamera, bez centralnih DVR-a ili centralnog skupog i nepouzdanog software-a.3.1 MP kamere na stubu


Slika u visokoj rezoluciji

Snimanje vozila u bazu


IP kamere za raskrsnice

Alarm - prolazak kroz crveno


IP video nadzor saobraćaja

Program čita reg. tablice


Više informacija

Usluga Video nadzora za gradove i opštine

Usluga video nadzora kompanija VUCOMM i Telekom Srbija omogućava video nadzor raskrsnica, ulica, kao i svih javnih površina u realnom vremenu, uz sliku visoke rezolucije i dvosmerni zvuk. Korisnik dobija rešenje po principu "ključ u ruke", uz garantovan kvalitet snimka i komunikacione mreže između lokacija i nadzornog centra.

Rešenje garantovanog kvaliteta

Usluga video nadzora se bazira na IP kamerama nemačkog proizvođača MOBOTIX i komunikacionoj opremi švajcarskog proizvođača SCHMID TELECOM. Oprema omogućava generisanje i prenos videa visoke rezolucije i zvuka sa bilo koje lokacije i prijem na PC-u ili mobilnom telefonu.

Laka proširivost

Usluga video nadzora je modularna. Korisnik može krenuti od jedne lokacije, pa do rešenja za pokrivanje čitavog grada.

Moderno rešenje sa pouzdanim Partnerima

Sinergija kompanija VUCOMM, koja se bavi isporukom rešenja za javne nadzorne mreže i TELEKOM SRBIJA, kao najjači operater komunikacionih servisa u Srbiji omogućava opštinama i gradovima u Srbiji da na efikasan, ekonomičan i brz način uveku vrhunsku uslugu video nadzora.

Jednostavna i brza implementacija
Usluge video nadzora

Uslugom Video nadzora korisnik nema ulaganja u opremu i njenu instalaciju, nadzorni centar ili održavanje. VUCOMM i Telekom Srbija održavaju funkcionalnost video nadzora 24h, 365 dana u godini.

Inteligentne Mobotix kamere

Mobotix kamere imaju mogućnost alarmiranja na kretanje, zvuk, temeraturu ili svetlost. Rešenje omogućava prepoznavanje registarskih tablica, lica, kao dodatne funkcionalnosti kao što su brojanje saobraćaja i alarmiranje za prelazak dozvoljenog nivoa buke. Sistem ima i dvosmerni audio, tako da se može koristiti i kao interfonski sistem prijave incidentne situacije.

Snimci sa kamera se čuvaju u periodu koji Korisnik odredi, na sigurnoj lokaciji koja ima nadzor 24h. Korisnik može trenutno pristupiti snimku i ima na raspolaganju zahtevani period spreman za analizu i slanje na dalju obradu.

Kiša, sneg i sunce, dan i noć

Usluga video nadzora radi u svim vremenskim uslovima, noću i danju, uz vrhunski kvalitet slike. Život i tokovi saobraćaja u gradu ostaju neometeni za vreme instalacije opreme i realizacije komunikacione mreže.

Montaža bez infrastrukturnih radova i kopanja

Mobotix sistem visoke rezolucije se instalira na stub javne rasvete, bez ikakvih infrastrukturnih radova i kopanja. Potrošnja celog sistema je minimalna (sistem od 4 kamere troši 22W).

Povezivanje sa nadzornim centrima

Povezivanje sa nadzornim centrima (može ih biti više) je putem wireless-a ili standardnih servisa Telekom operatera (optika, telefonska parica, adsl).

Nadzorna stanica

Nadzorna stanica je standardni PC, koji prikazuje sliku kamera, sa alarmima koji automatski iskaču u prvi plan ekrana.

Mogućnost nezavisnog napajanja

Sistem se, dodatkom UPS-a, koji se takođe montira na stub, može i nezavisno napajati od uličnog osvetljenja. Sistem radi zimi i leti, po kiši i suncu.

Megapikslena rezolucija

Snimak je, naravno, obavezno u megapikslenoj rezoluciji sa velikim brojem detalja, tako da je uveličavanje moguće i lako, direktno iz aplikacije MxControl Centar.

Alarmi

Alarmi mogu biti prolazak automobila ili osobe, buka pucnja ili neki drugi parametrar koji se odredi. Na raskrsnici, svako vozilo se snima i smešta u bazu, što može poslužiti u praćenju ukradenih vozila. Jedan od alarma mođe biti i prolazak kroz crveno svetlo.