PočetnaIP video nadzorSiguran grad – gradska video nadzorna mreža

Siguran grad – gradska video nadzorna mreža

Siguran grad - lista referenci

VUCOMM ima velikog iskustva u implementaciji video nadzornih mreža za gradove.

Gradski video sistem je komplikovana aplikacija, gde treba rešiti:

  • montažu kamera na postojeće elemente u gradu
  • formiranje LAN POE mreže na samom mestu instalacije kamera
  • kreiranje uplink konekcije preko raspoloživih sistema veza
  • rešiti snimanje tako da ne zahteva više-megabitne konekcije sa centrom
  • koncipirati efikasan nadzorni centar koji prima alarme sa samih kamera, bez centralnih DVR-a ili centralnog skupog i nepouzdanog software-a.