PočetnaReferenceSiguran grad – video nadzor saobraćaja

Siguran grad – video nadzor saobraćaja

  Grad Kragujevac

Kragujevac

Kragujevac je implementirao na 37 lokacija sistem Mobotix kamera i dodatni software - za analitiku i prepoznavanje tablica GEKKO.

Od 37 IP kamera, 26 su postavljene na autobuskim i taksi stajalištima. Primarni zadatak sistema je nadgledanje bezbednosti saobraćaja na tim mestima gde postoji dosta uključenja i isključenja iz saobraćaja, a takođe i kontrola nelegalanog linijskog taksi prevoza putnika. Sistem je automatizovan i ima mogućnost da automatski očitava tablice i na osnovu tog podatka kreira prekršajne prijave.

Preostalih 11 IP kamera služiće za nadgledanje opšte bezbednosti saobraćaja, u smislu gužve u saobraćaju ili saobraćajnih nesreća i prekršaja.

Partner na ovom projektu je Telekom Srbija koji je izveo posebnu bezbednu optičku mrežu na svim lokacijama.

  Opština Brčko

Brčko

Opština Brčko je uvela najsavremeniji sistem video nadzora grada kao i kontrola prolaska vozila kroz crveno svetlo - GEKKO. Projekat je realizovan Marta 2014 godine u saradnji sa partnerom. Na ovaj način izvršena je instalacija kamera na 5 različitih raskrsnica čiji je zadatak da u kombinaciji sa GEKKO software-om registruju sve prolaske vozila kroz crveno svetlo. GEKKO, proizvod firme VUCOMM, omogućava prepoznavanje registarskih tablica svih vozila koja naprave saobraćajni prekršaj i automatski se upisuju u posebnu bazu podataka iz koje se kasnije uzimaju podaci radi kažnjavanja nesavesnih vozača. Odmah po uvođenju ovog sigurnosnog sistema, na raskrsnicama opštine Brčko na kojima je instalirana oprema registrovano je u proseku 30 prolazaka kroz crveno svetlo u periodu od 24h.

Realizacijom ovog projekta opština Brčko će sasvim sigurno smanjiti broj saobraćajnih prekršaja, i na taj način omogućiti povraćaj uložene investicije u veoma kratkom vremenskom periodu. Opština Brčko će na ovaj način postati jedna od najbezbednijih opština u regionu.

  Opština Lebane

Lebane

Lebane – Kompanija Vucomm u saradnji sa kompanijom Kodar inženjering krajem Jula ove godine, realizovala je projekat video nadzora opštine Lebane. Na pet glavnih raskrsnica u Lebanu postavljane su Mobotix IP kamere a kompletan sistem prenosa podataka se zasniva na napredoj wireless tehnologiji. Osim povećanja opšte bezbednosti svih građana u gradu, razlog postavljanja sistema za video nadzor je sankcionisanje vozača motornih vozila koji zbog svoje nesavisnosti izazivaju saobraćajne nezgode kao i maloletnih lica, učenika i drugih učesnicka u saobraćaju i izvršioca krivičnih dela imovinskog karaktera i prekršaja.

  Opština Ada

Ada

Opstina Ada je uvela najsavremeniji sistem video nadzora MOBOTIX, koji će doprineti sigurnijem saobraćaju u Adi.

  Lajkovac

Kanjiža

Rezultati uvodjenja sistema Mobotix - Siguran grad

U Kanjiži je pušten u rad Mobotix sistem video-nadzor uz prisustvo visokih zvaničnika MUP-a Srbije, PU Kikinda i lokalne samouprave opštine Kanjiža. Od šest opština Severnobanatskog okruga koje pokriva PU Kikinda, Kanjiža je prva koja je stavljena pod video-nadzor.

Sistem video nadzora, koji je baziran na Mobotix HiRes kamerama, će se u narednom periodu razvijati, pa će čitava opština biti pokrivena video-nadzorom, odnosno sve lokacije koje su bezbednosno interesantne u pogledu otkrivanja i prevencije u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja.

  Lajkovac

Lajkovac

Kompanija Telekom Srbija je sredinom Marta 2011 godine realizovala projekat Siguran grad- opštine Lajkovac. Pušteno je u rad 8 Mobotix Megapiksel kamera na 8 lokacija koje obuhvataju nadgledanje saobraćajnica, raskrsnica i javna šetališta.

Za evidentiranje saobraćajnih prekršaja i lica koje su učestvovali u nezakonitim radnjama, koriste se Mobotix HiRes IP kamere sa velikim brojem detalja kojima se jasno mogu prepoznati registarske tablice vozila i lica prekršioca.

Udaljene lokacije su povezane, korišćenjem infrastrukture Telekoma Srbije, u jedan kontrolni centar u MUP-u Lajkovac odakle se vrši nadzor grada.

  Prokuplje

Prokuplje

U Prokuplju je počeo da radi najsavremeniji Mobotix sistem video nadzora u Srbiji, za čiju realizaciju su zaslužni "Telekom Srbije" i Opština Prokuplje, u okviru projekta "Bezbedno Prokuplje". Mobotix sistem video nadzora omogućava snimke visoke rezolucije (3.1 MegaPiskela) i istovremeno najbrže komunikacije od mesta događaja do kontaktnog centra koji će biti u zgradi lokalne samouprave po uzoru na najsavremenije evropske modele.

Sistem ima 14 kamera koje pokrivaju osam najprometnijih raskrsnica u gradu i uglavnom se nalaze pored osnovnih i srednjih škola u ovom mestu. Kako je rekao Nj. E. ambasador Švajcarske, koji je pustio sistem u rad, reč je o značajnom projektu u cilju bezbednosti građana koji ujedno stvara preduslove i za bezbedno poslovanje.

  Gradiška

Gradiška

Kompanija Koming-Pro iz Gradiške, realizovala je projekat implementacije Mobotix sistema video nadzora u Gradišci baziran na Mobotix kamerama i Korenix industrijskim svičevima. Mobotix HiRes kamere se nalaza na 16 raskrsnica na područiju opštine i povezane su preko postojeće optičke mreže. Cilj ovog projekta je povećanje bezbednosti građana i pomoć oko vršenja određenih obaveza iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kvalitet ovakvog sistema potvrđuje i izjava ministra unutrašnjih poslova RS Stanislava Čađa, da je za proteklo vreme od početka puštanje u rad sistema video nadzora kriminalitet smanjen za 25 procenata.

  Novi Pazar

Vršac

Mobotix M12-Sec IP kamere su se pokazale kao oprobano i sigurno rešenje za video nadzor javnih površina.

Vršac je još jedan grad koji je instalirao ovaj model Mobotix kamera kako bi nadzirao saobraćajnice i trgove.

Zahvaljujući svojoj pouzdanosti, zanemarljivim troškovima održavanja i neprevaziđenom kvalitetu žive slike i snimljenog materijala, Mobotix pruža veću bezbednost za sve građane Vršca, a posebno sa sve učesnike u saobraćaju.

  Novi Pazar

Novi Pazar

Opština Novi Pazar u saradnji sa Telekomom Srbije, sredinom 2009. godine, pristupili su realizaciji prvog projekta Siguran Grad, video-nadzora saobraćaja koji treba da doprinese povećanju ne samo saobraćajne već i opšte bezbednosti u gradu.

Mobotix HiRes Kamere su postavljene na četiri mesta u gradu, a to će značajno olakšati i policiji da prati počinioce krivičnih dela.

Sistem za video nadzor je u potpunosti digitalizovan i omogućava visok stepen zaštite podataka.

  Novi Pazar

Novi Sad

Deo projekta „Novi Sad bezbedan grad“ koji je započet još 2002. godine kroz posao izgradnje optičke komunikacione infrastrukture, sredinom 2008. godine uspešno je realizovan povezivanjem nekoliko lokacija u Mobotix sistem video nadzora. 5 lokacija (dva vrtića, dve škole i raskrsnicu Bulevar Mihajla Pupina i Žarka Zrenjanina) od oko 100 planiranih, optičkom mrežom povezano i pokriveno Mobotix kamerama.

Akcenat celog ovog projekta je bio na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja kao i obezbedjivanje školske dece. Projekat je poslužio ka osnova za IP video nadzor celog grada Novog Sada.