PočetnaKućanaklik - Pametna kuća

Kućanaklik - Pametna kuća

 

Kućanaklik - Pametna kuća sistem predstavlja najmodernije rešenje za formiranje LAN i Wireless mreže, kontrolu uredjaja u kući i firmi, udaljeni video nadzor, kao i centralni mrežni memorijski disk.

Modularan dizajn rešenja uključuje sledeće primene:

  • Kontrola strujnih utičnica sa PC-a
  • Kontrola strujnih utičnica preko LAN-a, Interneta, 4G/LTE, 3G/CDMA mreže i SMS-a
  • Video nadzor sa pristupom kroz Internet i sa mobilnog telefona
  • Mrežni disk velikog kapaciteta sa pristupom kroz Internet
  • Posebna rešenja za kućne korisnike, male firme i profesionalnu primenu
 

Inteligentna električna mreža

Kontrola strujnih utičnica omogućava uvođenje inteligentne električne mreže koja se koristi ili isključuje kada korisnik to želi. Možete da uključite grejanje na udaljenoj lokaciji u dato vreme, da podesite vreme u koje želite da se uređaj uključi ili isključi ili resetujete neki komjuterski uređaj. Sve ovo možete uraditi lokalno sa PC-a ili udaljeno, kroz internet konekciju sa udaljenog PC-a, Adroid ili IPhone telefona. Poseban vid kontrole je putem SMS poruke, ukoliko na lokaciji imate 4G/LTE, 3G/CDMA USB modem nekog od operatera (Telekom Srbija, Telenor ili Orion).

Video nadzor putem IP kamera

Dodatni servis je video nadzor putem IP kamera, tako da se možete udaljeno logovati na kameru. Varijanta IP kamere sa snimanjem na SD karticu može snimiti alarmnu situaciju, koju naknadno udaljeno možete pregledati.

Stalan pristup multimedijalnim ili poslovnim podacima

Potpuni paket Kućanaklik - Pametna kuća kao dodatak uključuje i mrežni disk kapaciteta 1 ili 2 TB, gde kućni i poslovni korisnici mogu odlagati svoje multimedijalne sadržaje ili poslovne podatke.

25 praktičnih rešenja