PočetnaOprema

Sve za mreže

 

VUCOMM daje rešenja iz sledećih oblasti:

  • Smarth city rešenja - kontrola saobraćaja, monitoring vazdha, bezbednost i komunikacione mree
  • Profesionalni IP video adzor za gradove, industriju i biznis korisnike
  • Softver za registracijusaobraćajnih prekršaja, Registraciju tablica i vrste vozila
  • Ethernet mreže u spoljašnjim i industjskim uslovima
  • Automatizacija električnih uredjaja – Pametna kuća i firma
  • Rešenja za čist vazduh - Mreže senzora za monitoring kvaliteta vazda
  • Softver za vizualizaciju kretenja zagadjenja za gradove
  • Poboljšanje kvaliteta vazduha - Prečišćavanje vazduha za gradove
  • Prečščavanje vazduha za biznis korisnike i rezidente

Kvalitet vazduha

IP Kamere

Konvertori

Fiber / MUX / Cross Connect

Prečišćivači vazduha

Storage

Router / Switch

Outdoor Ethernet Box

Treba Vam pomoć?

Unutrašnji senzor za kvalitet vazduha

Modemi

Wireless / 3G

Home Automation