PočetnaOpremaSoftware za IP video nadzorne aplikacije

Software za IP video nadzorne aplikacije

 

Kompletna software-ska rešenja za IP video nadzor sa dodatnim funkcijama

  • MOBOTIX BESPLATAN software za prikaz žive slike, prijem alarma i pregled snimka, bez licenci i bez ograničenja u broju kamera
  • GEKKO Traffic Software za prepoznavanje i pretragu tablica (ANPR), nadzor saobraćaja, registraciju saobraćajnih prekršaja i generisanje stampanog izvestaja o prekršaju
  • GEKKO Petrol Software za video nadzor benzinske stanice i sprečavanje kradja goriva
  • GEKKO Fiscal za maloprodaje za povezivanje broja fiskalnog računa sa video nadzornim snimkom, čime se rešavaju pritužbe kupaca i prati tok novca uvidom u snimak transakcije
  • HERTA Bio software za prepoznavanje lica (face recognition) sa snimljenog materijala ili žive slike video nadzora. Formiranje baze lica i alarmiranje na pojavu određene osobe iz baze
  • GEKKO Analytic za statističko prikuplanje podataka o broju ljudi koji su posetili određeni objekat u zadatom vremenskom periodu I statističko upoređivanje
 
 
Software za IP Video nadzorne aplikacije
GEKKO Software-ska platforma za obezbeđenje gradova, benzinskih stanica i maloprodajaGEKKO Software-ska platforma za obezbeđenje gradova, benzinskih stanica i maloprodajaHerta Software za prepoznavanje lica

GEKKO Software-ska platforma za obezbeđenje gradova, benzinskih
stanica i maloprodaja

Mobotix Software za prikaz žive slike, prijem alarma i pregled snimka sa IP kamera

Herta Software za prepoznavanje lica

GEKKO TRAFFICMxCC
GEKKO PETROLMxMC
GEKKO FISCALMxApp
GEKKO Analytic

Gekko software

Mobotix software

Software za prepoznavanje lica