PočetnaIP video nadzorSigurnosna mreža za banke

Sigurnosna mreža za banke

Sve Mobotix IP kamere i software su kompletno u saglasnosti sa BGV 9C, nemačkim standardom za video sigurnosne sisteme u bankama.

Neke od karakteristika od važnosti za banke:

  • Snimak megapikselog kvaliteta sa zvukom
  • Različit kvalitet snimka i žive slike
  • Centralni Software koji dodatno ne košta pri otvaranju novih filijala
  • Pokrivanje 2-3 blagajnička mesta sa 1 kamerom
  • Snimak serijskog broja novčanice koju blagajnik isplaćuje
  • Automatska promena alarma i načina snimanja u zavisnosti od radnog vremena