PočetnaOpremaModemiWatson TDM Tabletop Modem

Watson TDM Tabletop Modem

Pouzdana i jednostavna platforma
(instaliraj i zaboravi)

Watson TDM GSHDSL.bis modem predstavlja najnoviju generaciju simetričnog DSL modema visokih performansi.

Namenjen je za povezivanje E1 i Serijskih uređaja preko 1 ili 2 bakarne parice, brzinama do 11.4 Mbps. Bilo da je u pitanju Bazna stanica, E1 Centrala, ISDN PRI servis ili X21/V.35 router,  Watson TDM je pouzdana i jednostavna  platforma (instaliraj i zaboravi).

 

Rekordan domet, kao i upotreba Schmid regeneratora omogućava domet kojim operateri dobijaju korisnike koje ranije nije bilo moguće doseći. Modem se može i udaljeno napajati preko parice, iz Watson Plug-in kartice, tako je isporuka servisa zagarantovana, bez obzira da li na korisničkoj lokaciji ima struje.

Raspoloživa je MultiServis verzija, koja na sebi ima E1 i Serijski port, tako da modem ima funkciju multpleksera koji raspoloživi prenosni opseg deli između E1 i Serijskog porta, u skladu sa korisničkim podešavanjem.

 
DSL Interface
Standard: ITU-T G.991.2 G.SHDSL, TC-PAM-16/32
Transmit Power: 14.5 dB
Mod rada: 1/2 parice
Brzina: 5.7 Mbps/1 p-847v310; 11.4 Mbps/2p nx64 kbps
Watson 5 kompatibilnost: Da
Dodatne funkcije
MultiService: Funkcija Multiplekser- E1+Serial
Merenje performansi linije: G.826, BERT
Udaljeno napajanje kroz paricu
Korisnički Interface
Broj portova: 1 ili 2 (1-E1/Serial; 2-E1+Serial (Multiservice)
E1: G.703/G.704; 2.048 Kbps; 120 Ohm/75 Ohm
Serial: V.35/X.21/V.36
Upravljanje
Lokalno RS232 /Udaljeno (WEM-2)
Led status Indikacija za udaljeni modem/ Korisnički port
DSL Embeded Management Channel

Detaljna specifikacija:

Watson TDM Tabletop

www.schmid-telecom.com