PočetnaOpremaStorageBuffalo tehnologijaŠta je NAS?

Šta je NAS?

 

Nazad na Buffalo stranu

Centralizovani storidž za Vaš dom ili kancelariju

Network Attached Storage (skraćenica NAS) predstavlja niz harddiskova koji se povezuje sa  kućnom ili poslovnom mrežom u cilju razmene podatka između većeg broja računara.

Pristup NAS uređaju se najčešće vrši direktno preko računarske mreže ( preko TCP/IP protokola) a ređe je NAS direktno povezan sa PC računarom (kao eksterni harddisk ili USB/SCSI disk).

NAS uređaji poseduju svoju IP adresu a pristupa im se preko  klijenta (PC ili laptop) direktno pomoću integrisanog servera u samom NAS-u  - zbog toga se NAS uređaji često nazivaju i NAS serveri.

Zašto baš NAS?

Tri su glavna razloga zašto se koristi NAS:

 • Mogućnost proširivanja
  Skadišni prostor se vrlo lako proširuje jednostavnim dodavanj još jedno NAS uređaj u mrežu.
 • Otporan na probleme u mreži
  NAS  je prilipno otporan na smetenje u računarskim mrežama.Jedan od načina rešavanja novonastalih problema  u mreži jeste RAID režim rada NAS uređaja koji sprečava harddiskove da podlegnu pod uticaj kvarova u mreži.  NAS uređaji često poseduju više harddiskova koji su nanizani u logički ili RAID niz da bi se obezbedila veća redudantnost i bezbednost podataka. Time se štite podaci od eventualnih problema i kvarova u mreži.
 • Razmena podataka
  Bilo da ste kućni ili poslovni korisnik, NAS uređaj omogućava brzu i laku razmenu podataka sa ostalim PC računarima ili Laptop-ovima u mreži.
 • Šta je RAID

Kako NAS može da Vam pomogne?

Network Attached Storage (NAS) je postao moćno i provereno rešenje za skladištenje i razmenu podataka u poslovnoj ili kućnoj računarskoj mreži. Povećana potražnja za NAS-om je prouzrokovana nizom faktora:

 • Manji troškovi
  Uvek možete dodati storidž u Vašu mrežu povezivajući ga na Vaš postojeći server - nema potrebe za promenom servera. NAS nudi pristupačno i proširivo rešenje za krajnjeg korisnika koji ima potrebu za storidžom čija je osnovna namena razmena podatak u svojoj mreži. Arhitektura NAS-a omogućava korisnicima da implementiraju storidž bez potrebe za dodatnim ulaganjem i kupovinu novog servera.
 • Jednostavan za upravljanje
  NAS nudi jednostavno rešenje: čuva i omogućava razmenu fotografija, muzike, filmova sa jedne centralne lokacije i omogući pristup svima preko svojih PC ili laptop računara kod kuće ili na poslu.
  NAS storidž pruža jednostano upravljanje funkcijama koji pojednostavljuje korišćenje skladišnog prostora i povećava sigurnost podataka.   
 • Veća sigurnost podataka
  NAS uređaji sa više od jednog harddiska nude veću pouzdanost u radu i otpornost na probleme u mreži (RAID)

Buffalo NAS uređaji

Buffalo nagrađivani NAS proizvodi LinkStation™ i TeraStation™  predstavljaju kvalitetno rešenje za zaštitu, upravljanje i razmenu digitalnog sadržaja. Namenjeni su za mala i srednja preduzeća kao i za kućne korisnike koji žele jednostavno rešenje za razmenu podataka. Svi Buffalo NAS uređaji se isporučuju sa Memeo AutoBackup softverom za automatizovano bekapovanje podataka.