PočetnaVest: SERTIFIKACIJA

SERTIFIKACIJA

 
 

Licence MUP-a za vršenje poslova privatnog obezbeđenja - poslova tehničke zaštite

SERTIFIKACIJA – Vucomm d.o.o. je sertifikovan za rad na poslovima Sistema Tehničke Zaštite za koje su po novom zakonu o privatnom obezbeđenju potrebne sledeće licence: Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja , Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, Licenca za vršenje poslova projektovanja I nadzora nad izvođenjem Sistema tehničke zaštite I Licencu za vršenje poslova montaže, pustanje u rad I održavanje Sistema tehničke zaštite I obuke korisnika.

VUCOMM vas obaveštava:

Dobijanjem Licence MUP-a za vršenje poslova privatnog obezbeđenja - poslova tehničke zaštite, VUCOMM vas obaveštava:

od 01.01.2017. počela je primena Zakona o privatnom obezbeđenju.

Šta zakon propisuje i uređuje:

Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.

Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.

Uvedena je obaveza i licenciranje samozaštitne delatnosti, za firme koje koriste sopstveno obezbeđenje ili za sopstvene potrebe vrše održavanje, instaliranje, projektovanje sistema tehničke zaštite.

Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a.

Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu ovom zakonu koji i definiše određene procedure koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata) Zakon uređuje i nalaže sledeće procedure:

-Izradu Akta o proceni rizika,

-Izradu plana sistema tehničke zaštite,

-Izradu projekta sistema tehničke zaštite, Montažu, ugradnju podešavanje, puštanje u rad i obuku korisnika, Obavezno održavanje sistema tehničke zaštite

Za svaki deo poslova iz oblasti Tehničke zaštite (procena rizika, planiranje, projektovanje sistema, nadzor nad izvođenjem, izvođenje radova, obuka korisnika i održavanje sistema) obavezna je Licenca MUP-a, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.

Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:

Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.

Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.

Za svaki instaliran sistem izrađuje se tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.

Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.

Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom, Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana, i obavezno se mora dati na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme dužni su da sve svoje već instalirane sisteme usklade sa ovim zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa zakonom. U koliko instalirani sistemi ne ispunjavaju predviđene tehničke uslove zakonom, isti moraju biti zamenjeni odgovarajućim.

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem u koliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.

Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 83.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine,  poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

   

Adaptive Recognition Vidar IP kamere - video nadzor saobraćaja

Mobotix IP kamera za prepoznavanje registarskih tablica, marke, boje i tipa vozila

Unutrašnje Mobotix 7 IP kamere

Mobilni prečišćivač vazduha MANN+HUMMEL OurAir SQ 500

Čist vazduh - Mi imamo rešenje!

IP Kamera S74

Da li znate kakav vazduh udišete?

MOBOTIX 7 Platforma, nova kamera, neograničene mogućnosti

MxIRLight - Mobotix IC reflector

Gekko analytic software za analizu poslovanja

Novi Mobotix web sajt

MxThinClient - novitet u Mobotix-ovoj paleti proizvoda

Sertifikacija

Kako povećati prodaju sa MOBOTIX kamerom

Nova Mobotix serija kamera Mx6: Inteligentno. Moćno. Fleksibilno.

MOBOTIX - Jedine IP kamere koje su 100% evropskog porekla, osmišljene i napravljene Nemačkoj

Buffalo je predstavio nove modele switch-eva

Dovado PRO AC

Noviteti iz Mobotixa

Uspešna implementacija multifunkcionalnog sigurnosnog sistema

IP kamera sa akumulatorom i rezolucijom od 6.2 MP

Vucomm – ZyXEL saradnja

Novitet iz Mobotixa – v25 kamera

Naoružani islamisti uhapšeni zahvaljujući Mobotix kamerama

Multi funkcionalni bezbednosni sistem - prepoznavanje lica

Vucomm na sajmu bezbedenosti ISEC 2015

Neprikosnovena Korenix mrežna oprema

Najnovije Mobotix unutrašnje kamere p25 i c25

Mobotix sa rezolucijom od 12MP

Nova Mobotix I25 hemisferna kamera

Nova Mobotix M15 termografska kamera

Vucomm na Buffalo mapi svetskih distributera

Kompletirana nova Mobotix serija kamera od 5MP

4. Međunarodni sajam bezbednosti iSEC 2013 - Predstavljanje novih Mobotix kamera od 10 megapiksela

Odbrana manastira Visoki Dečani Mobotix kamerama

Nova Mobotix M15 platforma sa 2x5 MP senzorima

Mobotix IP kamere sa 5MP senzorom

Mobotix App – Vrhunsko rešenje za video nadzor za iPhone i iPad

3. Međunarodni sajam bezbednosti - iSEC

Q24 MxAnalytic – Heatmap, brojanje ljudi, automatizovani izveštaji

Mobotix S14 - Prva kamera sa dva hemisferna sočiva

Mobotix dan - Uvodni seminar

Funkcionalne kutije
Novi Mobotix proizvodi

Mobotix D14 serija kamera sada ima još više mogućnosti

Energetska efikasnost sa kućanaklik sistemom

Mobotix i na Staroj planini

OSBRiDGE 3GN - Outdoor Access Point

Elenek IR21 IR reflektor

2. Međunarodni sajam - iSEC

CE&HA - Sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata

Video nadzor opštine Lajkovac

37. Medunarodni sajam gradevinstva (UFI)

DOVADO 4GR Wireless Router sa Home Automation software-om

18. Telekomunikacioni forum
TELFOR 2010

Pozivamo Vas na TELFOR 2010

Telldus TellStick
Home Automation

Međunarodni iSEC sajam zaštite imovine, lica i poslovanja

Usluga video nadzora u Prokuplju

Partnerstvo sa Telekomom Srbija u relizaciji usluge video nadzora

Nov proizvod: DOVADO 3GN Router

T24: Hemisferna IP video door station kamera

MOBOTIX MxPEG DirectShow Codec

Mobotix u Carslberg-u

Mobotix M24